Refinansiering av lån

I dagens økonomi er det mange som sitter med flere lån og kreditter som kredittkortsgjeld, handlekonto, forbrukslån eller andre dyre kreditter og smålån. Refinansiering av dyre lån til et større og rimeligere lån er en bra løsning for å redusere dine rentekostnader, forenkle gjeldshåndteringen og gi bedre økonomisk oversikt. Her går vi gjennom hvordan du kan spare penger gjennom å refinansiere, hva det innebærer, hvilke som er fordelene, ulempene og de beste strategiene for å refinansiere.

Hva er refinansiering?

Refinansiering av lån betyr å ta opp et nytt lån for å betale ned ett eller flere eksisterende lån. Målet er å få bedre lånevilkår, som lavere rente eller lengre nedbetalingstid. Ved å samle flere lån til ett større lån, eller erstatte et dyrt lån med et billigere, kan du redusere de totale månedlige kostnadene. Det er utelukkende positivt hvis du kan få ned renten og gebyrene. Ved en lavere rente og mindre gebyrer vil du få lavere månedskostnader uansett hvor lang nedbetalingstid du tar på det nye refinansieringslånet.

Finn ut hvor mye gjeld du har og hvilke lån som har den dyreste renten

Innen du refinansierer må du få kontroll over alle dine eksisterende lån. Du må finne ut hvor mange lån du har, hvor store lånene er, hvilken rente lånene har og hvilke gebyrer du har på lånene. Viktig er at du finner ut hvor stor din totale gjeld er og hvilke lån som har de minst gunstige betingelsene, det vil si de lånene som har den høyeste renten. Hvis du for eksempel kommer frem til at du har ca 300 000 kr i dyre lån med høy rente er dette den lånesummen du bør refinansiere. Da må du søke et nytt refinansieringslån på 300 000 kr for å se hvilke betingelser du kan få.

Slik fungerer refinansiering

Det finnes flere ulike måter å refinansiere på

Dette er det to vanligste måtene å refinansiere gjeld på Vi går gjennom de to vanligste og enkleste måtene å samle sine lån.

  1. Du kan refinansiere dyre lån gjennom å ta opp det i boliglånet. Dette er oftest den rimeligste måten å refinansiere på siden boliglån har den laveste renten av alle lån. Dessverre er det ikke alle som eier en bolig eller har mulighet å bruke boligen som sikkerhet for å ta opp et nytt samlingslån.
  2. Refinansier dyre lån gjennom å ta opp et refinansieringslån uten sikkerhet, det vil si et forbrukslån

Slik går du frem for å finne det beste refinansieringslånet uten sikkerhet

Vi skal se mer på hvordan du refinansierer dine lån med et refinansieringslån uten sikkerhet. Hvis du kan samle dine lån i boliglånet ditt bør du gjøre det, men hvis du ikke kan det må du finne et lån uten sikkerhet for refinansiering. På lån uten sikkerhet varierer renten normalt et sted mellom ca 7 – 23% og renten settes etter en individuell kredittprøve. Dette betyr at du ikke vet hvilken rente du får på et refinansieringslån uten sikkerhet for etter at du har søkt. Alle banker vurderer søknaden ulikt, de har alle sine egne måter å vurdere søknader på. For å finne det refinansieringslånet med den beste renten må du søke hos flere långivere slik at du kan finne ut hvor du kan få et godt tilbud. Desto flere steder du kan sammenligne desto bedre er det. Hele poenget med å refinansiere er å få ned kostnaden på sine lån, derfor er det viktig at du kan finne det beste tilbudet du kan få. Det vil si lånet med den laveste renten og de laveste gebyrene, lånet med den laveste effektive renten.

  1. Søk om refinansieringslån flere steder og sammenligne tilbudene.

Prosessen for refinansiering

  1. Søk om nytt refinansieringslån. Du bør søke hos flere långivere for å se hvilken rente du kan få.
  2. Når du har fått lånet bevilget nedbetaler du din gamle gjeld. Du bruker det nye lånet til å betale ned dine gamle lån.
  3. Du får et nytt lån med et nytt betalingsløp og en ny nedbetalingsplan.

 

Hvorfor er det smart å refinansiere?

Du kan redusere dine rentekostnader

Den største fordelen med refinansiering er muligheten til å redusere rentekostnadene. Mange sitter med kredittkortgjeld og forbrukslån med høye renter. Ved å refinansiere disse lånene med et lån som har lavere rente, kan du spare betydelige summer på sikt.

Forenkle gjeldshåndteringen

Har du flere lån hos ulike kreditorer, kan refinansiering hjelpe deg med å samle alle lånene til én månedlig betaling. Dette gir bedre oversikt og kan redusere risikoen for betalingsproblemer.

Forbedre kontantstrømmen

Ved å få lavere månedlige utgifter på grunn av redusert rente eller lengre nedbetalingstid, kan du oppnå bedre kontantstrøm. Det vil si at du får mer penger over hver måned fordi at lånekostnadene går ned, hvilket gir rom for å dekke andre nødvendige utgifter eller bygge opp en sparekonto.

Er det noen Ulemper ved refinansiering

Lengre nedbetalingstid

Selv om lavere månedlige kostnader kan virke attraktivt, kan lengre nedbetalingstid bety at du totalt sett betaler mer i renter. Vær derfor nøye med å balansere kostnadsbesparelsene med den totale nedbetalingstiden.

Noen banker tar betalt for å refinansiere

Noen långivere krever etableringsgebyrer eller administrasjonskostnader ved refinansiering. Sørg for å sammenligne disse kostnadene med besparelsene du forventer, slik at du faktisk kommer bedre ut av det. Når du skal refinansiere ønsker du ikke å betale høye gebyrer for å få refinansiert, da kan vinningen gå opp i spinningen.

Refinansiering løser ikke dårlige forbruksvaner

Å refinansiere for å få en midlertidig lettelse i økonomien uten å endre dårlige forbruksvaner kan føre til økt gjeld på sikt. Vær sikker på at refinansieringen følges av en bærekraftig plan for bedre gjeldshåndtering.

Hvem kan dra nytte av refinansiering?

De med høy gjeldsbelastning

Hvis du har mange lån med høy rente, kan refinansiering være en god måte å redusere belastningen på. Vær nøye med å vurdere om den nye renten vil gi betydelige besparelser.

De med bedre økonomi nå enn før

Hvis du opprinnelig tok opp et dyrt lån på grunn av lav inntekt eller dårlig kredittvurdering, men nå har forbedret økonomi, kan refinansiering til en lavere rente gi betydelige besparelser.

De som ønsker enklere økonomisk oversikt

Personer som ønsker å forenkle gjeldshåndteringen ved å samle alle lånene til ett, kan finne refinansiering som en praktisk løsning.

Tips til deg som skal refinansiere dine dyre lån og kreditter

Gjør en grundig vurdering

Før du søker om refinansiering, bør du først kartlegge din totale gjeld og eksisterende lånebetingelser. Sammenlign dette med rentene og vilkårene du kan få gjennom refinansiering for å se om du vil spare penger.

Undersøk markedet

Sammenlign ulike tilbydere for å finne den beste renten og de gunstigste betingelsene. Mange banker og finansinstitusjoner tilbyr refinansiering, og konkurransen kan gi deg gode tilbud.

Finn ut om du kan refinansiere på ditt vanlige boliglån, hvis du har et

Noen ganger krever långivere sikkerhet for et refinansieringslån, som pant i eiendom. Dette kan gi lavere rente, men husk at du risikerer å miste sikkerheten dersom du ikke klarer å betale.

Lag en økonomisk plan

En refinansieringsløsning må gå hånd i hånd med en god plan for å endre låne- og forbruksvaner. Sett opp et realistisk budsjett og sørg for at du har nok midler til å dekke avdragene på refinansieringslånet.

Snakk med noen som har pejling, en venn eller rådgiver

Hvis du føler deg usikker på hva du bør gjøre, kan det være nyttig å snakke med en økonomisk rådgiver eller en venn som kan mye om økonomi. En rådgiver kan hjelpe deg med å evaluere om refinansiering er riktig for deg, og hvordan du best kan gå frem.

Oppsummering

Refinansiering i seg er isolert sett utelukkende positivt. Så lenge du refinansierer til lavere rente og lavere gebyrer finnes det ingenting negativt med refinansiering. Det du må tenke på etter du har refinansiert, når du har litt bedre økonomi, er å ikke fortsette å leve økonomisk usunt å bruke for mye penger. Fordi at hvis du fortsetter å gjøre av med for mye penger kan du havne i en dårlige økonomisk situasjon lenger frem i tiden. Hvis du har brukt opp alle mulighetene til å refinansiere til en lavere rente så kan du ikke forbedre din økonomi ved et senere tilfelle. Skal du refinansiere bør du også se til å betale ned din gjeld kjappere.